Martin Juhás čili Československo (Zábranský David)

Dub 25th, 2015 publikoval - Svět knihy | Komentáře nejsou povoleny
Martin Juhás čili Československo (Zábranský David)

Martin Juhás čili Československo (Zábranský David)

Martina Juháse, syna mladého slovenského dělníka a zpovykané Jihočešky, proklely otcovy zlostné spermie: „Martin Juhás nebude odbojový, ale odbojný. Martina Juháse nebude pohánět vztek, ale vztekání.“
Martin Juhás čili Československo je román o letmých vztazích Čechů, Slováků, komunistů, fašistů, nacistů, Němců a příslušníků dalších menšin v období mezi lety 1918 až 1948, jehož cílem není přispět k odčiňování vin či k lepší informovanosti o daném historickém úseku, nýbrž vzbudit čtenářův údiv, představit mu na základě reálných i fiktivních historických událostí smyšlený svět, který do nových rozměrů transformuje mimo jiné i již zmíněné historické události.
Dobrodružný text o řekách, soutocích a plynutí, jakož i o stojatých vodách a jednom bahnitém rybníku se z velké části odehrává ve Strakonicích a na západoslovenské Kysuci.

David Zábranský (1977) Jeho prvotina s názvem Slabost pro každou jinou pláž byla oceněna Magnesií Literou, novela Edita Farkaš byla nominována na Českou knihu a Škvoreckého cenu. Zábranského texty vycházejí v českých i zahraničních antologiích a časopisech, Slabost pro každou jinou pláž se v roce 2014 dočkala maďarského překladu. Martin Juhás čili Československo je autorovým šestým rozsáhlejším prozaickým textem. D. Zábranský žije v Praze a v Letech u Dobřichovic.

Nenechte si ujít knihu Martin Juhás čili Československo (Zábranský David) a další novinky v internetovém knihkupectví Beletrie.

Další knihy:

 • Ortel samoty (Tomášková Zden…
 • Bohové země (Džibrán Chalíl)
 • Dole a nahoře (Kostřicová Bl…
 • Nový formát knihkupectví – H…
 • Pocit nočního vlaku (Malý Ra…
 • Polynéská kosmologie (Krupa …
 • Hmatat až k nahotě (Jestřáb …
 • K pramenům Doznání (London A…
 • KomiksFest! revue 05/2011 (B…
 • Staré pověsti české (Jirásek…
 • Bajky i nebajky (Kipling Rud…
 • (Můj) umrlý kraj (Čechura Ru…
 • Dobrá práce, Jeevesi (Wodeho…
 • Další příběhy, při kterých s…
 • Moře (Kolmačka Pavel)

Námořnické povídačky (Ošanec Jiří)

Dub 25th, 2015 publikoval - Svět knihy | Komentáře nejsou povoleny
Námořnické povídačky (Ošanec Jiří)

Námořnické povídačky (Ošanec Jiří)

Knížka mohla vzniknout jen díky souhře šťastných okolností. Autor vzpomínek, vysloužilý rakousko-uherský námořník Čeněk Vrba (1888-1968), by se jistě divil, že dostaly právě tuto podobu. Rád své příběhy, které sám nazýval „povídačkami“, vyprávěl a inspiroval tak svého staršího syna Čeňka k tomu, že je nakonec nahrál, aby zůstaly zachovány i potomkům. Nahrávalo se v roce 1962 ještě na starý cívkový magnetofon. Vypravěči tehdy bylo 74 let. Když syn Čeněk v roce 1968 emigroval, dostaly se s ním nahrávky až do Kanady. V osmdesátých letech minulého století jsem získal jejich kopii na magnetofonové kazetě. Stáří původní nahrávky i kopírování způsobily zhoršení kvality už tak nedokonalého zápisu. Bylo třeba přepsat mluvené slovo do písemné podoby, což se podařilo až po mnohonásobném poslechu. Korektury jsem pak dělal ještě podle digitálního přepisu nahrávky, při němž se podařilo, za cenu zkreslení, původní zvuk poněkud vylepšit. I tak se ale nepovedlo přepsat úplně vše. Dlouho jsem přemýšlel, zda bych měl vyprávění publikovat v autentické podobě, nebo zda bych je měl pro tento účel literárně „učesat“. Nakonec zvítězila první varianta. Tam, kde vypravěči nebylo přes opakovaný poslech rozumět, nedoplňoval jsem chybějící slova, ale použil jsem značky v podobě tří pomlček. Tři tečky pro změnu znamenají váhání, formulaci myšlenek, hledání vhodného obratu. V závorkách jsou uváděny nepříliš časté vstupy syna, manželky i jednoho z vnuků, nikoliv však všechny. Jsou většinou zařazeny jen ty otázky či glosy, na něž vypravěč nějak reaguje. Snažil jsem se zachovat co nejvíce z původní atmosféry „povídaček“. Jejich zvukový originál má ovšem své přednosti. Zachycuje i bití hodin, mytí nádobí (vzpomínalo se v kuchyni), štěkot psa i vzdálený hlas kozy, připomínající, že by měla být podojena. Ale i tak snad něco z oné atmosféry zůstalo.

Nenechte si ujít knihu Námořnické povídačky (Ošanec Jiří) a další novinky v internetovém knihkupectví Beletrie.

Další knihy:

 • Z letošního konce světa (Roz…
 • Město života (Scanlan Patric…
 • Probuzení hráči (Machulková …
 • Rudolf a lev (Valenta Richard)
 • Rok na cestě (Maliszewski Ka…
 • Komplex (Bílek Jiří)
 • Moje pojišťovna aneb v kraji…
 • Na oko (Burns Charles)
 • Šenkýřka krásy (Schneider Jan)
 • Utrpení oddaného všiváka (Be…
 • Vrstevnice (Čermáček Petr)
 • Bestie musí zemřít… (Skačá…
 • Hovořil Jiří Ješ (Ješ Jiří)
 • Sluníčko moje milé (Volf Hon…
 • Violets Are Blue (Patterson …

Venkovský obchod Moravy a Slezska (Drápala Daniel)

Dub 25th, 2015 publikoval - Svět knihy | Komentáře nejsou povoleny
Venkovský obchod Moravy a Slezska (Drápala Daniel)

Venkovský obchod Moravy a Slezska (Drápala Daniel)

Publikace Venkovský obchod Moravy a Slezska přináší ucelený pohled na základní formy maloobchodní směny uskutečňované od 18. do první poloviny 20. století ve venkovském prostředí Moravy a Slezska. Jednalo se o složitý systém, v jehož rámci hrály vedle ekonomických funkcí stejně důležitou roli také faktory sociální a kulturní. Práce proto propojuje metody hospodářských a sociálních dějin s přístupy ekonomické etnologie. Přibližuje systém fungování i druhovou skladbu zboží obchodovaného prostřednictvím jednotlivých typů tržních akcí (denní, týdenní, výroční, dobytčí, poutní či jiné specifické trhy), vesnických a maloměstských kupeckých krámů i podomních obchodníků. Autor se cíleně zaměřuje také na aktéry směnných operací, jejich profesní strategie i normy chování.
Zemědělci, vesnickému či maloměstskému řemeslníkovi se tak naskýtalo několik způsobů a příležitostí k odbytu vlastních produktů i pořízení všeho potřebného, co on a jeho blízcí potřebovali. Do jaké míry byl do tohoto systému zapojen konkrétní jedinec, záleželo na prostředí, v němž se jeho život odvíjel, na profesní a sociální příslušnosti i na okamžitých individuálních potřebách dané osoby.
Autor knihy využil při zpracování tématu, které doposud zůstávalo mimo intenzivnější pozornost české historie a etnologie, množství archivních dokumentů, dobových zpráv cestovatelů a publicistů, ale i vzpomínky pamětníků a další etnologické zdroje. Díky činnosti regionálních badatelů, amatérských vlastivědných a národopisných dokumentátorů máme k dispozici poměrně cenné výpovědi respondentů barvitě popisující řadu okamžiků vztahujících se k maloobchodní směně v prostředí vesnických obcí a venkovských měst a městeček, které příhodně obohacují výpověď oficiálních a archivních dokumentů. Texty jednotlivých kapitol doplňuje početná obrazová příloha, která neplní jen ilustrační, ale také kognitivní funkci. Coby pomyslná tečka na závěr jednotlivých tematických okruhů slouží tzv. exkurzy přibližující autentickou výpověď i dobovou perspektivu tvůrců historických dokumentů či pamětnických vzpomínek. Pro poznání reflexe a osobního prožívání sledovaných historických jevů příslušníky vesnického a maloměstského společenství je ovšem jejich výpověď mnohdy nezastupitelná.

Nenechte si ujít knihu Venkovský obchod Moravy a Slezska (Drápala Daniel) a další novinky v internetovém knihkupectví Beletrie.

Další knihy:

 • Současné bezpečnostní hrozby…
 • Co dalo Česko světu (Král Zd…
 • Slovanské studie a texty z l…
 • Znaky, obrazy a stíny slov (…
 • Život s policajtem – Vše, co…
 • Letní čas v Evropě (Frančeov…
 • Mystika západu (Stern Jan)
 • Profesní rozvoj učitelů (Dus…
 • O moci a bezmoci (Staniszkis…
 • Evropská otázka ve volebních…
 • Zlaté číslo (Matila Ghyka)
 • Literární mýty, záhady a afé…
 • Čtvrtý zákon (Kauffman Stuart)
 • Základní kameny pro novou bu…
 • Gravitace avantgard (Papouše…

S těmi nejhoršími úmysly (Piperno Alessandro)

Dub 25th, 2015 publikoval - Svět knihy | Komentáře nejsou povoleny
S těmi nejhoršími úmysly (Piperno Alessandro)

S těmi nejhoršími úmysly (Piperno Alessandro)

Román Alessandra Piperna lze označit za moderní rodinnou ságu, bildungsroman a satirickou fresku v jednom. Jeho vypravěč Daniel, literát a fetišista s masochisticko-introspektivními sklony, v něm líčí své dětství a dospívání v rozvětvené římské židovsko-katolické rodině s důrazem na svůj komplikovaný vztah k opačnému pohlaví, jeho líčení však zároveň předkládá barvitý obraz římské smetánky v průběhu druhé poloviny 20. století, jakýsi „jarmark marnosti“ naší doby.
Příběhem rodiny Sonninových, jejich finančními i společenskými vzlety a pády, se současně táhne zamyšlení nad osudem a podobou moderního sekularizovaného evropského Žida, rozpolceného mezi sionismem a antisemitismem, přijímáním a odmítáním vlastních kořenů a tradic svého lidu.

Nenechte si ujít knihu S těmi nejhoršími úmysly (Piperno Alessandro) a další novinky v internetovém knihkupectví Beletrie.

Další knihy:

 • Fantomas (Štefek Petr)
 • Divné divadlo našeho věku. (…
 • Smutek na vedlejší koleji (H…
 • Opak smrti (Saviano Roberto)
 • Moliere – Moralista nebo pos…
 • Krátke listy jednému mestu (…
 • Nový formát knihkupectví – H…
 • Voda (Resnick Laura)
 • Kurátor / Zakladatel města (…
 • Skleněná stěna (Mucha Jiří)
 • Visegrad Drama I – Weddings
 • 7edm 2005 (Balabán Jan)
 • Expres Tokio – Montana (Brau…
 • Povídky 3 (Nabokov Vladimir)
 • Vzpomínky na prázdniny (Nádv…

Rekonstrukce koupelny? To zvládneš!

Dub 25th, 2015 publikoval - Svět knihy | Komentáře nejsou povoleny
Rekonstrukce koupelny? To zvládneš!

Rekonstrukce koupelny? To zvládneš!

Jak položit podlahové topení a zabudovat vanu? Ať už se rozhodnete pro teplovodní, nebo elektrické vytápění, vždy oceníte při výstupu z vany nebo sprchového koutu příjemné teplo od nohou. Jak obložit stěny a podlahu? S novou dlažbou a obkladem získá koupelna osobitý vzhled. Přitom si s pokládkou poradí každý kutil sám, a navíc tím ušetří nemalé peníze. Jak nainstalovat osvětlení? U koupelnového zrcadla trávíme více času, než by se na první pohled zdálo. Jeho dobré nasvícení je proto velmi důležité. Jak vyrobit koupelnový nábytek? Vyrobte si nábytek do koupelny na míru. Díky tomu se vám podaří v maximální míře využít prostor, který máte k dispozici.

Nenechte si ujít knihu Rekonstrukce koupelny? To zvládneš! a další novinky v internetovém knihkupectví Beletrie.

Další knihy:

 • Inspirace pro váš byt
 • Tapetování a nátěry – Nauka …
 • Čínské uzly
 • Hrajeme karty – Kompletní pr…
 • Vytváříme a přehráváme video…
 • Práce s moderními podlahovým…
 • Norsko – fascinující rybolov…
 • Nízkoenergetické domy (Tywon…
 • Škoda Fabia II. od 4/07 – Ja…
 • Ozdobné omítky – malování a …
 • Dveře – edice Bydlíme (Ullma…
 • 100 osvědčených stavebních d…
 • Vše o nízkoenergetickém domě
 • Tepelné čerpadlo pro váš dům…
 • Černá zvěř (Hespeler Bruno)

Tržní farma (Bradbury Nicholas)

Dub 25th, 2015 publikoval - Svět knihy | Komentáře nejsou povoleny
Tržní farma (Bradbury Nicholas)

Tržní farma (Bradbury Nicholas)

Tržní farma je swiftovsky-orwellovské satirické podobenství současného západního světa. Vypráví příběh o společenství zvířat, jež odmítla nadvládu lidí, vzala věci do svých rukou a pod vládou chytrých prasat budovala svobodnou farmu pro všechny. Když se však do věci vložily lišky, šance na idylický svět se rázem utopila v moři bezbřehého kapitalismu. Bradbury vtipně, s nadsázkou a nadhledem popisuje ekonomické a politické mechanismy, které pod rouškou velkolepě vyprázdněných hesel o svobodě a rovnosti směřují k hromadění majetku i drancování zdrojů a nevyhnutelně vrhají svět do hluboké krize. K čemu vede nespoutaný volný trh, životní styl založený na neustále rostoucí spotřebě a neomezeném využívání přírody a co obnáší relativita všech dalších „vymožeností“ a „pseudopotřeb“, jež nám takový způsob života nabízí? Jak dalece podléháme mediálním manipulacím a populistickým ideologiím? Je sociální stát projevem mezilidské solidarity, anebo jen úplatou za to, že držíme hubu a krok? Autor svou odpověď na tyto otázky nabízí v alegorickém zvířecím příběhu, který vznikl v přímé reakci na světovou finanční krizi z roku 2008. Jeho satirická bajka, pojatá jako volné pokračování Orwellovy Farmy zvířat, nás má rozhodně pobavit, ale možná i varovat před zjednodušenými interpretacemi našeho světa, vládami chytrých prasat různých frakcí a dobrodinci v liščích kožiších.

Nenechte si ujít knihu Tržní farma (Bradbury Nicholas) a další novinky v internetovém knihkupectví Beletrie.

Další knihy:

 • Muž, který si pletl manželku…
 • Vzdálený horizont (Park Tony)
 • Život za životem (Atkinsonov…
 • Zvěrolékař opět v jednom kol…
 • Deníky Carrie B. 2 – Léto ve…
 • V podzemních vodách (má léta…
 • Krvavá komnata (Carterová An…
 • Dny, kdy se hroutil svět (Pr…
 • Zpověď (Gremillon Héléne)
 • Tam, kde se narodil Bůh (Fei…
 • Dvojčata (Sarginsonová Saskia)
 • Loupež v P. – kruh kruhu (Pf…
 • Ale já se tu narodil
 • Tíha sněhové vločky (Steen T…
 • Pan Ibrahim a květy koránu (…

Hormonální jóga – Základní principy a cvičení umožňující praktickou aplikaci hormonální jógové terapie (Schostak Monika)

Dub 25th, 2015 publikoval - Svět knihy | Komentáře nejsou povoleny
Hormonální jóga - Základní principy a cvičení umožňující praktickou aplikaci hormonální jógové terapie (Schostak Monika)

Hormonální jóga – Základní principy a cvičení umožňující praktickou aplikaci hormonální jógové terapie (Schostak Monika)

Hormonální přeladění v období přechodu může být u ženy doprovázeno nejen tělesnými změnami, ale může ji zavést doslova na horskou dráhu pocitů. Cvičení obsažená v této knize vám mohou pomoci zvládnout všechny malé i velké nejistoty tohoto nového životního období. Tato praktická příručka je určena především ženám, které už jsou obeznámeny s hormonální jógovou terapií a které by ji rády praktikovaly doma. Díky své rozsáhlé obrazové části a přehledné osnově se však může stát i samostatnou příručkou poskytující základní principy a umožňující praktickou aplikaci hormonální jógy. V knize najdete jednotlivá cvičení v přehledném uspořádání, jež bylo odzkoušeno léty praxe. Jednoduchá cvičení z antistresového programu vám opět dopomohou ke klidu. Každá žena je jiná. Z toho důvodu ukazuje Monika Schostak alternativy a varianty u každého jednotlivého cvičení a tím vám umožňuje sestavit si svůj vlastní individuální plán cvičení. Nechte si také ukázat v novém období svého života přírodní cestu k vnitřní rovnováze. Objevte nový cit pro své tělo, vnímejte novou energii!

Nenechte si ujít knihu Hormonální jóga – Základní principy a cvičení umožňující praktickou aplikaci hormonální jógové terapie (Schostak Monika) a další novinky v internetovém knihkupectví Beletrie.

Další knihy:

 • Zlatá kniha sportovní střelby
 • Agility pro pokročilé
 • To jsem já, Franz! (Kirchner…
 • Jachting od A do Z
 • Aerobik a step aerobik (Góme…
 • Ilustrovaná Pravidla golfu
 • Ročenka ledního hokeje 2008
 • Fotbalové hvězdy 2010 + 20 n…
 • Golf křížem krážem po Česku …
 • Habitus hazardního hráče (Ho…
 • Nejlepší fotbalové kluby 2008
 • Golf (Hamster Robert)
 • Zen a umění lukostřelby (Her…
 • Josef Kalina: Písek mezi zub…
 • Trénink volejbalu (Buchtel J…

Bludná sdělení (Hannah Sophie)

Dub 25th, 2015 publikoval - Svět knihy | Komentáře nejsou povoleny
Bludná sdělení (Hannah Sophie)

Bludná sdělení (Hannah Sophie)

Nicki Clementsová trčí v zácpě, když vtom spatří obličej, o kterém doufala, že už ho nikdy neuvidí. Je to rozhodně on, stejný policista, a zastavuje všechny vozy na Elmhirst Road. Nicki v panice otočí auto do protisměru a ujede. Nebo si to alespoň myslí… Následující den je předvedena k výslechu v souvislosti s vraždou kontroverzního novináře Damona Blundyho. Nicki se s ním nikdy nesetkala a nedokáže odpovědět na žádnou z otázek, které jí detektivové kladou. Netuší, proč vrah použil nůž tak neobvyklým způsobem, ani neví, co znamená nápis „Není o nic míň mrtvý“ v pracovně zavražděného. Taky však nedokáže vysvětlit, proč byla tak blízko místa činu. A především proč se snažila Elmhirst Road vyhnout. Kdyby totiž odhalila tajemství, které v sobě nosí, mohlo by jí to zničit život…

Nenechte si ujít knihu Bludná sdělení (Hannah Sophie) a další novinky v internetovém knihkupectví Beletrie.

Další knihy:

 • Pár trotlů (Coe Jonathan)
 • Já hlína jsem (Potok Chaim)
 • Zánik srdce / Untergang eine…
 • Noc v Lisabonu (Remarque Eri…
 • Zlodějka (Watersová Sarah)
 • Láska k bližnímu (Bruckner P…
 • Nepřátelé: Příběh lásky (Sin…
 • Dusím se ve vlastní šťávě (M…
 • Život, s.r.o. (Rushkoff Doug…
 • S pohledem do slunce (Barnes…
 • Pavián (Aidtová Ana Marie)
 • Se silou lvice (Abdelhamid E…
 • Callisto (Krol Torsten)
 • Podivuhodná cesta Pomponia F…
 • Ulice zvaná Mamila (Fischl V…

Český etymologický slovník (Rejzek Jiří)

Dub 25th, 2015 publikoval - Svět knihy | Komentáře nejsou povoleny
Český etymologický slovník (Rejzek Jiří)

Český etymologický slovník (Rejzek Jiří)

Nové, upravené a rozšířené vydání českého etymologického slovníku pro širší veřejnost. Pro toto nové vydání byla přidána nová hesla, některá hesla byla zásadně změněna, přibližně 1000 hesel bylo upraveno. Nově se v heslech uvádí století prvního zjištěného výskytu slova v češtině. Indoevropské kořeny jsou rekonstruovány v laryngální podobě, tedy na základě dnes všeobecně uznávané laryngální teorie. Nejnovější etymologický slovník českého jazyka přináší více než 11 000 základních hesel zaměřených jak na běžnou slovní zásobu, tak na slova nově přejatá i nespisovná, přibližně 21 000 odvozených slov a téměř 64 000 odkazů na slova jiných jazyků, přehled nejdůležitějších hláskových změn od indoevropského prajazyka až k češtině a příbuzenskou klasifikaci jazyků celého světa. Slovník je určen filologům, lexikografům, historikům,archivářům a také překladatelům, novinářům,pedagogům, studentům a dalším kulturním pracovníkům i všem zájemcům z řad široké veřejnosti.

Nenechte si ujít knihu Český etymologický slovník (Rejzek Jiří) a další novinky v internetovém knihkupectví Beletrie.

Další knihy:

 • Tanky (Chant Chris)
 • Dějiny zámků v Čechách, na M…
 • Guinness World Records 2015 …
 • Stromy světa (Míček Tomáš)
 • Móda
 • Český etymologický slovník (…
 • Encyklopedie jógy (Knaislovi…
 • Jediná pravda (Lönnaeus Olle)
 • Encyklopedie moderního bylin…
 • Atlas lidského těla (Vigué J…
 • Objevitelé nových světů – kn…
 • Kočky – Velký atlas plemen (…
 • 1001 filmů, které musíte vid…
 • Magické kameny (Míček Tomáš)
 • Encyklopedie šlechtických ro…

Tak teď tu – Komplementární svět Dalibora Chatrného + DVD (Chatrná Dana, Zahrádka Jiří)

Dub 25th, 2015 publikoval - Svět knihy | Komentáře nejsou povoleny
Tak teď tu - Komplementární svět Dalibora Chatrného + DVD (Chatrná Dana, Zahrádka Jiří)

Tak teď tu – Komplementární svět Dalibora Chatrného + DVD (Chatrná Dana, Zahrádka Jiří)

Publikace, vycházející v roce nedožitých devadesátin mimořádně významného a originálního výtvarného umělce Dalibora Chatrného, přináší hned několik nových pohledů na jeho tvorbu. Především jsou zde poprvé souborně uveřejněny umělcovy vlastní texty, v nichž vnímavý čtenář může vysledovat východiska a vývoj jeho tvůrčích postojů i výtvarných postupů. Celá kniha, obsahující téměř dva tisíce reprodukcí, je komponována jako příběh, který odkrývá podstatu Chatrného tvorby. Výběr z celoživotního díla je členěn do dvaadvaceti tematických oddílů, které pomáhají pochopit i pocitově vnímat různé typy výtvarného vyjádření, uvažování i osobního autorského experimentování. Velmi cenná je také skutečnost, že vedle reprodukcí obrazů, kreseb, grafik i prostorových objektů zde čtenář najde i textové záznamy a kresebné studie či poznámky, které tvorbě výsledného díla předcházely. V tomto aspektu je kniha koncipována novátorsky a umožňuje sledovat „v přímém přenosu“ celý proces umělcovy tvorby. Doprovodnou teoretickou studii k umělcově tvorbě napsal historik umění a kurátor PhDr. Jiří Machalický, jehož text navazuje na tematické členění oddílů v obrazové části knihy, kterou uspořádal PhDr. Jiří Zahrádka, PhD (Masarykova univerzita, Moravské zemské muzeum) společně s umělcovou dcerou Danou Chatrnou. Důležitou součástí publikace je DVD se záznamy tzv. optickoakustických skladeb – autorských experimentálních filmů vycházejících z umělcových kreseb, objektů a grafik. Významná osobnost českého výtvarného umění druhé poloviny dvacátého století je tak představena komplexním a přitom originálním a objevným způsobem. Kniha přináší cenný uměnovědný materiál, který uvítají teoretikové umění jako významný informační zdroj, ale především tohoto zajímavého a osobitého umělce veřejnosti přehlednou a poutavou formou přibližuje, takže bude jistě patřit do knihoven uměleckých škol, galerií a v neposlední řadě milovníků a sběratelů umění.

Nenechte si ujít knihu Tak teď tu – Komplementární svět Dalibora Chatrného + DVD (Chatrná Dana, Zahrádka Jiří) a další novinky v internetovém knihkupectví Beletrie.

Další knihy:

 • Filipíny (Slavický Stanislav)
 • Katalog Josef Lada (1887-195…
 • Karikatury, slavné tváře v č…
 • How to be an Illustrator (Re…
 • Duchovní dimenze divadla (Ho…
 • Petr Pelčák Architekt (Pelčá…
 • Kolorismus
 • Apozice obrazu (Ferencová Yv…
 • Jiří Hanke (Hanke Jiří)
 • Etická funkce architektury (…
 • Global Housing Projects (Mat…
 • Praha a zajímavá místa v oko…
 • Van Gogh
 • Zakázkové zavírací nože (Dar…
 • Josef Sudek neznámý – salonn…

Poslední novinky:

RSS Internetové knihkupectví Beletrie.eu

Doporučujeme:

Čtení knih je koníčkem, který je považován za více intelektuální. Měl by proto být pěstován už od malička. V začátcích stojí vždy knihy pro děti. Později se ale vyvine smysl pro žánry a každý člověk začne preferovat jiné knihy. Někoho nadchne odborná literatura, jiný bude mít rád zejména historické romány. Diferencovat knihy můžeme také na základě pohlaví. Často jsou muži a ženy přitahovány zcela odlišnými tématy. Typickými knihami něžného pohlaví jsou romány pro ženy. Muže naopak fascinují military knihy s válečnou tématikou. Co se oblíbenosti domácích knih týče, převládá u nás asi spíše světová literatura. Čeští klasikové jsou typickým čtivem spíše na středních školách, kde patří k povinné četbě. Ke školám neodmyslitelně patří i učebnice pro sš. Umělecké školy, ale i nadaní jedinci pak ocení knihy zaměřené na dějiny umění. Kupované knihy jsou ale dnes poměrně drahou záležitostí. Najít levné knihy lze v antikvariátech nebo v obchodech, které se na levné knihy přímo specializují. Nakupovat se ale dá také na internetu, kde jsou ceny obvykle nižší. Navštívit můžete například internetové knihkupectví Beletrie.